MENU

Vážení přátelé, pokud chcete mít při pěstování rostlin úspěch, je dobré vybírat si jednotlivé odrůdy i podle jejich odolnosti vůči chorobám. Dá se říci, že čím je ta-která odrůda odolnější vůči chorobám, tím méně s ní budete mít při jejím pěstování práce.

Abyste se při výběru odrůd snadněji orientovali, uvádíme zde vysvětlivky ke zkratkám odolností uvedených u jednotlivých odrůd.

 

Rajská jablíčka:

 

Cf - Cladosporium fulvum (čerň rajčatová)

C3 - Cladosporium fulvum rasy A,B,C 

C5 - Cladosporium fulvum rasy A,B,C,D,E

F2 - Fusarium oxysporum rasy 1,2

Ff - Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) - olivově hnědá skvrnitost rajčete (Rasa 1-5)

Fol - Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici - fusáriové vadnutí rajčete (Rasa 1,2,3)

Fr (For) - Fusarium oxysporum f.sp.radicis lycopersici - fusáriové vadnutí rajčete

M - Meloidogyne - rezistence vůči nejběžnějším háďátkům

Ma - Meloidogyne arenaria (háďátko)

Mi - Meloidogyne incognita (háďátko hálkotvorné)

Mj - Meloidogyne javanica (háďátko)

On - Oidium neolycopersici (ex 0. lycopersicum) - padlí rajčete

Pl - Pyrenochaeta lycopersici - korkovatění kořenů rajčat

Pst - Pseudomonas syringae pv. tomato - bakteriální tečkovitost rajčete

S - Stempylium spp. - stemfylium

Tm - virus mozaiky tabáku

ToMV - Tomato Mosaic Virus - virová mozaika rajčete

TSWV - Tomato Spotted Wilt Virus - virová bronzovitost rajčete

TYLCV - Tomato Yellow Leaf Curl Virus - virová žlutá kadeřavost listů rajčete

Va (V) - Verticillium albo atrum - verticiliové vadnutí (Rasa 1)

Vd - Verticillium dahliae - verticiliové vadnutí rajčete

Wi (si) - stříbřitost listů

 

 

 

 

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)